Nikhil Ravi Parmar

Randeep Hooda

Vesham

Shwetha Krishna or
Kani Kusruti

Mahari

Tharshan or Vickram Prabhu Matangi Prasan

Mann

Shobana
Aditi Rao Hydari & 
vidya balan

Munnam Aatakari

Vimala Raman 
Vadivukkarasi

Gurtimpu

Palavi Shardha Manju Bhargavi

Mayula

Shwetha Tripathi

Khamosha

Rajkummar Rao

Paani

Vineeth

Sanketam

nikhil 2.jpg
Randeep Hooda.jpeg
Shastram the show promo pics9.jpg
KANI-KUSRUTI.jpg
Tharshan.jpeg
Vikram Prabu.jpeg
shobana.jpeg
aditi-rao-hydari-1200.jpg
vidya balan.jpg
vimala raman.jpeg
vadivukkarasi.jpg
pallavi shardha.jpeg
manju bhargavi.jpg
shweta-tripathi-7591.jpg
rajkumar roy.jpeg
vineeth.jpeg

To keep up to date with Shastram News

© 2021 Shastram